Trącić Myszką 2006

/ [19.03.2006] Oprogramowanie Open Source

W najbliższej audycji magazynu Trącić myszką 20 marca 2006 powiemy o oprogramowaniu open source. Czy open source stanowi zagrożenie dla komercyjnych programów? Czy otwarty kod źródłowy jest mniej bezpieczny niż zamknięte oprogramowanie? Naszymi gośćmi będą pan Robert Olejnik i Szymon Nieradka z firmy BLStream Sp. z o.o oraz Marcin Orłowski z firmy Webnet.